Straty materialne pod okupacją niemiecką.

Polska poniosła nie tylko największe procentowo straty ludnościowe w czasie II wojny światowej, ale również największe procentowo straty materialne. Według materiałów przedstawionych w roku 1946 w Paryżu na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej, straty rzeczowe w Polsce wyniosły odpowiednio 16,9 mld ówczesnych dolarów.

Całkowite straty majątku narodowego szacuje się na 38% stanu sprzed 1939. Wśród tych strat można wyróżnić zniszczenie:

 • 162 190 budynków mieszkalnych,
 • 353 876 zagród wiejskich,
 • 14 000 fabryk i kompleksów fabrycznych,
 • 199 751 sklepów prywatnych i państwowych
 • 84 436 warsztatów rzemieślniczych,
 • 968 223 gospodarstw domowych,

 

Straty w szkolnictwie:

 • 17 szkół wyższych,
 • 271 szkół średnich,
 • 4880 szkół powszechnych,
 • 768 szkół innych,
 • Dodatkowo zniszczeniu uległo wiele instytutów badawczych, towarzystw naukowych, i fundacji różnego typu.

 

Straty w służbie zdrowia:

 • 352 szpitali,
 • 29 sanatoria przeciwgruźlicze,
 • 24 zdrojowe zakłady lecznicze,
 • 47 zakładów ubezpieczalni społecznych,
 • 778 ośrodków zdrowia i ambulatoriów,
 • 1450 gabinetów lekarskich i dentystycznych

 

Straty w przemyśle:

 • 64,5% przemysł chemiczny,
 • 64,3% poligraficzny,
 • 59,7% elektrotechniczny,
 • 55,4% odzieżowy,
 • 53,1% spożywczy,
 • 48% metalowy.

 

Straty w leśnictwie w wyniku rabunkowej gospodarki:

 • Wycięcie 75 mln metrów sześciennych grubizny, co odpowiada 400 000 hektarów lasu.

 

Straty w gospodarce rolnej i hodowlanej:

 • 1908 tys. koni,
 • 3905 tys. bydła rogatego,
 • 4988 tys. trzody chlewnej,
 • 755 tys. owiec

 

Zniszczenie w ponad 50% infrastruktury kolejowej, drogowej, transportu lotniczego i morskiego, infrastruktury telekomunikacyjnej (zniszczono 13 stacji radiofonicznych, 7 stacji radiotelegraficznych, skonfiskowano 867 000 odbiorników radiowych).

Zagrabiono lub zniszczono:

 • 2465 lokomotyw,
 • 6250 wagonów kolejowych,
 • 83 636 wagonów towarowych,
 • 25 statków pełnomorskich,
 • 39 statków przybrzeżnych portowych.

 

Zniszczono:

 • 5948 km torów kolejowych,
 • 47 767 metrów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów,
 • 14 900 km dróg o twardej nawierzchni,
 • 15 500 metrów bieżących mostów drogowych
 • W samej tylko stolicy gdzie zabito ponad 700 tyś. ludzi, zniszczono:
 • 85% substancji miejskiej,
 • 90% przemysłu,
 • 72% zabudowy mieszkalnej,
 • 90% dóbr kultury narodowej i zabytków,

 

Istniały miasta takie gdzie procentowe zniszczenia były jeszcze większe niż w Warszawie. Na przykład Jasło zostało zniszczone aż w 96%.