Kradzież polskich dóbr kultury.

Niemiecka III Rzesza dokonywała zorganizowanego i uprzednio zaplanowanego rabunku Polskich dzieł sztuki. Całkowity rabunek dóbr kulturalnych Polski szacuje się na 43%. Zniszczeniu uległo: 25 muzeów, 35 teatrów, 665 kin, 323 domów ludowych 26 tys. bibliotek[…]

Kontynuuj czytanie …

Eksterminacja polskich elit i inteligencji.

„Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników” – Adolf Hitler, 1939 „Operacja Tannenberg”  i  „akcja inteligencja” były planem całkowitej eksterminacji polskich elit gospodarczych, politycznych i intelektualnych. Wśród ofiar tego[…]

Kontynuuj czytanie …

Niewolnicza praca przymusowa.

Polacy stanowili jednak jedną z najliczniejszych grup cudzoziemskich robotników zatrudnionych w niemieckiej gospodarce w czasie II wojny światowej. Było ich w sumie od 2,5 do 3,5 milionów osób. Szacuje się, że tylko w samej Warszawie[…]

Kontynuuj czytanie …

Straty materialne pod okupacją niemiecką.

Polska poniosła nie tylko największe procentowo straty ludnościowe w czasie II wojny światowej, ale również największe procentowo straty materialne. Według materiałów przedstawionych w roku 1946 w Paryżu na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej, straty rzeczowe w Polsce[…]

Kontynuuj czytanie …