Kradzież polskich dóbr kultury.

Niemiecka III Rzesza dokonywała zorganizowanego i uprzednio zaplanowanego rabunku Polskich dzieł sztuki. Całkowity rabunek dóbr kulturalnych Polski szacuje się na 43%. Zniszczeniu uległo:

 • 25 muzeów,
 • 35 teatrów,
 • 665 kin,
 • 323 domów ludowych
 • 26 tys. bibliotek szkolnych,
 • 4,5 tys. bibliotek oświatowych i 1 tys. bibliotek naukowych (łączne straty bibliotek wyniosły ok. 22 000 000 woluminów),

 

Powojenne szacunki zrabowanych dóbr kultury obejmujące tylko zbiory udokumentowane, obejmują między innymi około:

 • 2,8 tys. obrazów znanych europejskich szkół malarskich,
 • 11 tys. obrazów autorstwa malarzy polskich,
 • 1,4 tys. wartościowych rzeźb,
 • 15 mln książek z różnych okresów,
 • 75 tys. rękopisów, 22 tys. starodruków,
 • 25 tys. map zabytkowych, 300 tys. grafik,
 • 50 tys. rękopisów muzealnych,
 • oraz wiele innych nieudokumentowanych eksponatów i przedmiotów wartościowych (m.in. 5 tys. dzwonów kościelnych).

 

W sumie zrabowano około  516 000 pojedynczych dzieł sztuki.

Tak jak w przypadku zadośćuczynienia ofiarom potwornych, nieludzkich eksperymentów czy osób zmuszanych do niewolniczej pracy, rekompensaty miały wymiar czysto propagandowy i symboliczny. Od 1999 roku zwrócono nieco ponad kilkadziesiąt zrabowanych dzieł sztuki.