Kradzież polskich dóbr kultury.

Niemiecka III Rzesza dokonywała zorganizowanego i uprzednio zaplanowanego rabunku Polskich dzieł sztuki. Całkowity rabunek dóbr kulturalnych Polski szacuje się na 43%. Zniszczeniu uległo: 25 muzeów, 35 teatrów, 665 kin, 323 domów ludowych 26 tys. bibliotek[…]

Kontynuuj czytanie …

Eksterminacja polskich elit i inteligencji.

„Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników” – Adolf Hitler, 1939 „Operacja Tannenberg”  i  „akcja inteligencja” były planem całkowitej eksterminacji polskich elit gospodarczych, politycznych i intelektualnych. Wśród ofiar tego[…]

Kontynuuj czytanie …

Niewolnicza praca przymusowa.

Polacy stanowili jednak jedną z najliczniejszych grup cudzoziemskich robotników zatrudnionych w niemieckiej gospodarce w czasie II wojny światowej. Było ich w sumie od 2,5 do 3,5 milionów osób. Szacuje się, że tylko w samej Warszawie[…]

Kontynuuj czytanie …

Straty materialne pod okupacją niemiecką.

Polska poniosła nie tylko największe procentowo straty ludnościowe w czasie II wojny światowej, ale również największe procentowo straty materialne. Według materiałów przedstawionych w roku 1946 w Paryżu na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej, straty rzeczowe w Polsce[…]

Kontynuuj czytanie …

Upłynęło już zbyt wiele czasu.

Od ukończenia II wojny światowej upłynęły 72 lata. Według niektórych ludzi jest to argument, iż jakakolwiek sprawa odszkodowań jest już przeterminowana. Aby zrozumieć, że tak nie jest musimy sobie przede wszystkim uświadomić, że zbrodnie ludobójstwa[…]

Kontynuuj czytanie …

Polska nie ma szans na reparacje.

Wszystkie spory międzynarodowe zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych (szczegółowo opisane w rozdziale VI – Pokojowe Rozstrzyganie Sporów) powinno się  rozwiązywać środkami pokojowymi. Mogą to być działania dyplomatyczne (rokowania bezpośrednie i z pomocą krajów trzecich), działania[…]

Kontynuuj czytanie …